Browsing: gods own land

ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರೋ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಾತಾವರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಪುರಾಣ ಕಾವ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಅಂಥಾದ್ದೊಂದು…