Browsing: #thunderstorm:

shodha news desk: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಮಳೆ (rain) ಹನಿದರೂ ರಣ ಬೇಸಗೆಯ (summer) ರೌದ್ರಾವತಾರ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಈ…