Browsing: #oldestsoup

ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನೂರಾರು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವದ ನಾನಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂದಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಉತ್ಖನನ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ…