Browsing: mobile spy camera

ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ನಿಷ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳೂ ಮೇರೆ ಮೀರುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಖಾಸಗೀ ಬದುಕೂ ಕೂಡಾ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂಥಾ ವಾತಾವರಣವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ…