Browsing: #mexicosilentzone

ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಗಳೇ ಊಹಾತೀತ. ಈವತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡುವಷ್ಟು ಜನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಢ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಗೆರೆ ಒಂದಷ್ಟು…