Browsing: #karisubbu

ಕನ್ನೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ! ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಂಟೆಂಟು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಚಾರದ ಭರಾಟೆಯಾಚೆಗೂ ಜನಮಾನಸವನ್ನ ಸೆಳೆಯಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನೇರಿ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ…