Browsing: horror cave

ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಭೂತ ಪ್ರೇತಗಳ ಬಾಧೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶತ ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರೋ ಕೆಲವಾರು ನಂಬಿಕೆಗಳು. ಆದರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳನ್ನೂ…