Browsing: gresscountry

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಗುಳೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿನ ಎಂಜಲನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕೋ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಹಾಗನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉಗಿಯೋದು ಎಂಬ ಪದ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಎಂಬಂತೆ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲ…