Browsing: #gamapehalwan

ಆತ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಬಂದೂಕಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿದ್ದ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಗಾಮ! ನಾನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿನ ಡೂಡಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮ ವರನಟ ಡಾ…