Browsing: #bhivandi

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಂಥಾ ರಕ್ಕಸರಿದ್ದಾರೋ, ಸಿಟ್ಟಿನ ಕೈಗೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಂತೆಂಥಾ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತಾರೋ ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥಾ ಮಂದಿ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ…