Browsing: #yogaraj bhat

ಯಾರೇ ಆದರೂ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸೋದು ಕಡುಗಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಶೀತಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ…