Browsing: # edava basheer

ಈ ಸಾವೆಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ, ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದೆರಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆವಲೊಮ್ಮೆ ಕೆಲವೇ ಕೆಲ ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಾವು ಧ್ಯಾನದಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕಣ್ಮುಚ್ಚುವಂಥಾ ಅವಕಾಶ…