Browsing: #casteism

ಈಗೆಲ್ಲಿದೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ, ಜಾತಿಪದ್ಧತಿ? ಅದೆಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುವ ವಿಚಾರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದ ಮಂದಿ ಆಗಾಗ ಬಡಬಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಥವರ ಸಿನಿಮಕತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ…